Рокови за израду рекламе

Рокови за израду рекламе

Приликом уговорања послова пролазимо кроз све ставке за које сматрамо да су важне за успешну реализацију посла. У зависности од количине одређеног артикла и могићности његове испоруке договарамо и поштујемо рок испоруке.